Rutiner för klagomålshantering gällande Föräldrakooperativet Mullebo.

På förskolan Mullebo ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete.
Allas synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Enligt skollagen 4 kap. 8§ har du som barn, elev, vårdnadshavare och medborgare rätt
att lämna synpunter på verksamheten.

  1. Vänd dig i första hand till den det berör eller till förskolechefen.
  2. Den berörda tar emot ditt klagomål och tar i sin tur kontakt med övrigt berörda personer för att få deras syn på händelsen eller sakfrågan. Inom 7 arbetsdagar får du besked om hur handläggningen av ditt klagomål går vidare.
  3. I andra hand, eller om du inte är nöjd med den kontakt eller de förslag till åtgärder som du fått, kan du lämna dina uppgifter i kontaktformuläret här nedan. Dina synpunkter/klagomål hamnar då hos styrelsen som hanterar ärendet och återkommer med besked inom 14 dagar.

Alla synpunkter/klagomål, muntliga såsom skriftliga, samt hantering och eventuella
åtgärder, dokumenteras och tas med i vårt kvalitetsarbete.

Föräldrakooperativet Mullebos personal samt förskolechef kan nås på telefonnummer:
0703 - 995130 eller genom att använda formuläret nedan.

...

 

Mullebo förskola föräldrarkooperativ | Brandskattevägen 16, 437 41 LINDOME | telefon: 0703-995130