Pedagogik


På Mullebo arbetar vi tematiserat med ett tema som sträcker sig över flera terminer. Vi arbetar
med lärsituationer enskilt med barnen, i behovsanpassade grupper samt i helgrupp. Varje dag
på förskolan har vi planerade lärsituationer för alla barn. Utifrån barnens behov och intresse
planerar vi detta dels tillsammans på planeringsdagar samt gemensamma kvällsplaneringar
varannan vecka, dels varje personal enskilt. Vi planerar utifrån målen i läroplanen så att vi får
med alla i verksamheten sedan väljer vi varje termin ut några mål som vi fokuserar extra på
beroende på vad vi ser att barnen har för behov och intresse.

Tillsammans med barnen upptäcker vi och utforskar olika intresseområden som barnen har
och som dyker upp längs vägen genom ett temaarbete. Tillsammans med föräldrarna fixar vi
Mullebo så att miljön både ute och inne är öppen, innehållsrik, inbjudande och främjar leken,
kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Både vi pedagoger som arbetar på Mullebo samt
barnen drivs av en nyfikenhet och en lust att lära.


Lite mer specifikt var vi gör på Mullebo:

Vi arbetar mycket med barnens självkänsla, att de ska utveckla sin identitet och känna sig
trygga. Vi utmanar barnen på deras nivå att utveckla sina egna förmågor. Vi arbetar också
mycket med hur man är mot varandra och hur man är en bra kompis. Vi diskuterar ofta
tillsammans i grupp kring detta och utformar kompisregler tillsammans.


Vi går till skogen och utnyttjar vår fantastiska gård till att lära om naturen. Vi arbetar praktiskt
både ute och inne på förskolan medtex, naturvetenskapliga aktiviteter, bild & form och olika
experiment. Vi dramatiserar, diskuterar och reflekterar tillsammans med barnen kring vad vi gör
och vad som händer på Mullebo.


Vi arbetar mycket med språkutveckling då vi läser mycket böcker tillsammans, vi sjunger,
rimmar och ramsar varje dag och vi låter barnen få plats att göra sig hörda både i små och stora
grupper. Vi har barn vars ena förälder pratar ett annat språk och där barnen i vissa fall då är
tvåspråkiga. Vi arbetar med detta genom att låna och läsa böcker på dessa språk, samarbeta
kring detta med föräldrarna, vi försöker hitta sånger på de olika språken och vi använder
internet på olika sätt för att lyssna på språken och översätta ord. Vi har haft språkveckor då vi
extra mycket uppmärksammat att en del barn har en förälder från ett annat land.


Vi räknar och sorterar tillsammans, benämner färger och använder olika matematiska begrepp
tillsammans med barnen både i leken och i olika samlingar eller matsituationer.
Vi har en kuperad gård och nära till skogen vilket gör att vår utemiljö är mycket motoriskt
utmanande och vi är ute mycket på Mullebo både i planerade aktiviteter och fri lek för att barnen
ska få god motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga.
Vad gäller motorisk utveckling har vi också mycket rörelselekar/sånger varje dag samt en dag
med mer rytmik och gymnastik. Finmotoriken stimuleras dagligen i den fria leken då många
väljer att pyssla, pussla, måla, pärla, bygga m.m men också i våra planerade aktiviteter då vi
praktiskt arbetar och exprimenterar i temaarbetet.


Vi har en skolförberedande grupp där vi arbetar lite extra med ord, bilder och bokstäver vi har
matematik med problemlösning, resonerar kring matematik och dess begrepp. Vi stimulerar och
inspirerar barnen till att räknar och skriva på olika sätt allt utefter sina egna barnens förmågor.
Här jobbar vi även med naturvetenskap och teknik, vi gör olika experiment.


Vi har ett utforskande arbetssätt där vi samtalar och diskuterar med barnen kring vad vi skall
göra, Vad tror ni kommer att hända om vi..? Vi utför och dokumenterar med kameror och Ipad
tillsammans med barnen och efteråt reflekterar vi kring det som har skett. Hur gick det? Varför
blev det så? Vi har en projektor som vi använda tillsammans med barnen just för att kunna titta
på vår dokumentation och reflektera och lära oss mer om vad vi gjort och varför vi gör saker och
om vi kan se vad vi lär oss.


Vi har mycket spännande och roliga saker för oss på Mullebo och det mesta kan man läsa om
och följa via vår Wordpressblogg som man får tillgång till som förälder på Mullebo.

Mullebo förskola föräldrarkooperativ | Brandskattevägen 16, 437 41 LINDOME | telefon: 0703-995130