Övriga insatser

Utöver ansvarsområdena ansvarar samtliga familjer för den dagliga städningen, för jour samt underhåll av ytorna kring huset. Varje termin samlas alla familjer på 2-3 medlemsmöten.

Städning

Städning ska göras varje dag när barnen har gått hem. Det innebär att varje familj har cirka tre städveckor per år, beroende på hur många familjer som har barn på förskolan. Utöver detta samlas ett antal familjer två gånger om året för att göra en rejäl grovstädning av inomhusmiljön. Varje familj närvarar på en storstädning per år.

Jour

För att barnen på Mullebo inte ska behöva träffa så många nya personer sköter föräldrarna jouren, tillsammans med två vikarier. Jour innebär att man får hoppa in om någon i personalen blir sjuk eller ska vara ledig. Att "joura" är förutom en arbetsinsats också en möjlighet att se hur barnen har det i vardagen på förskolan. Under sin städvecka har familjerna även akut jour, utifall att någon i personalen blir sjuk och det inte går att få in en annan vikarie. Vid planerad ledighet tillfrågas alla föräldrar. 

Fixardagar

Under våren och hösten träffas föräldrar och barn vid ett par tillfällen för att hjälpas åt med att se över våra hus och vår trädgård. En mycket uppskattad och trevlig sammankomst som ofta slutar i korvgrillning.

© 2019 Mullebo förskola, Brandskattevägen 16, 437 41 Lindome
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!