Övriga insatser

Utöver ansvarsområdena ansvarar medlemmarna tillsammans för organisering av bland annat städ, jour samt underhåll av ytorna kring huset. Varje termin samlas alla familjer på 2-3 medlemsmöten.

Städning

Föräldragruppen bidrar bland annat med städning av förskolan. Arbetet fördelas rättvist över året, där varje familj har ansvar för en vecka i taget. Det finns alltid goda möjlighet att byta uppgifter och ansvar mellan inom familjegruppen, vilket underlättar för att få ihop vardagslivet. Storstädning av förskolan sker två gånger om året. Vid dessa tillfällen hjälps alla åt eller så deltar varje familj endast vid ett tillfälle per år, beroende på hur stor föräldragruppen är.  

Jour

På Mullebo värdesätter vi att barnen träffar personer som de känner. Därför har vi våra egna vikarier. Vid sjukdom eller planerad semester kan även föräldrar hjälpa till i verksamheten, så kallad jour. Jour innebär att en förälder kommer in och hjälper till under dagen. Jouren är inte bara en tillfällig arbetsinsats, det är också en möjlighet att se hur barnen har det i vardagen på förskolan. Vid tillfällen då personal blir sjuk och det lite finns någon vikarie att tillgå, kan föräldragruppen behöva lösa akut jour. 

Fixardagar

Vid ett tillfälle under vår och höst träffas föräldrar och barn för att hjälpas åt med olika sysslor inomhus eller utomhus. Dessa tillfällen brukar vara mycket uppskattade, med mycket lek och trevligt umgänge, fika och korvgrillning. 

© 2023 Mullebo förskola, Brandskattevägen 16, 437 41 Lindome
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis!