Ansvarsområden

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär att man tillsammans med de andra föräldrarna får en unik inblick i verksamheten, dess ekonomi och styrning. Alla familjer får ett eller flera ansvarsområden. Arbetsinsatsen varierar mellan ansvarsområdena, vilket passar bra då det oftast går att önska mer krävande ansvarsposter när man känner att man bäst har tid för det. Ambitionen är att varje familj försöker ta en styrelsepost någon gång under sin tid på Mullebo. Vi turas även om att vara fadderfamilj för nytillkomna familjer. 

Styrelsen utgörs för närvarande av:

 • Ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Personalansvarig
 • Rekryteringsansvarig

Övriga ansvarsposter är:

 • Löneansvarig
 • Inneansvarig
 • Uteansvarig
 • Städansvarig
 • IT-ansvarig
 • Säkerhetsansvarig
 • Internrevisor
 • Valberedning
© 2019 Mullebo förskola, Brandskattevägen 16, 437 41 Lindome
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis!