Ansvarsområden

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär att man tillsammans med de andra föräldrarna får en unik inblick i verksamheten, dess ekonomi och styrning. För att underlätta för föräldragruppen har respektive familj ett eller två ansvarsområde, beroende på hur ansvarsområden är uppdelade. Ansvarsområdena kan bytas vid årsmötet, som sker en gång per år. Ambitionen är att varje familj försöker ta en styrelsepost någon gång under sin tid på Mullebo. Vi turas även om att vara fadderfamilj för nytillkomna familjer. 

Styrelsen utgörs för närvarande av:

 • Ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Personalansvarig
 • Rekryteringsansvarig

Övriga ansvarsposter är:

 • Löneansvarig
 • Inneansvarig
 • Uteansvarig
 • Städansvarig
 • IT-ansvarig
 • Säkerhetsansvarig
 • Internrevisor
 • Valberedning
© 2023 Mullebo förskola, Brandskattevägen 16, 437 41 Lindome
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis!