Verksamhetsidé

Vår ambition är att skapa en miljö som präglas av glädje, nyfikenhet, lek och lärande. Vi vill stärka barnens självkänsla, att de ska utveckla sin identitet och känna sig trygga. Vi skapar möjligheter där barnen får tänka själva, ställa frågor och använda sin fantasi.

Hos oss är det viktigt att miljön är öppen, positiv och att alla barn blir accepterade som de är. Att känna sig betydelsefull och viktig i gruppen, att bli respekterad och att lära sig att respektera andra, är en viktig del i vårt arbete. 

Vi lär barnen betydelsen av integritet och att alla har rätt att bestämma över sin egen kropp. Barnen får lära sig att använda stopptecknet genom att hålla upp handflatan och säga stopp, om något inte känns bra. En del i detta handlar även om hur man är en bra kompis, och vad man får och inte får göra.

Vi arbetar med språkutveckling genom att läsa böcker, sjunga, rimma och ramsa. Vi tycker att det är viktigt att alla barnen får göra sig hörda, både i stora och små grupper. Då vi har barn vars föräldrar är tvåspråkiga, tycker vi att det är viktigt att samarbeta med föräldrarna för att stimulera barnens utveckling i deras andra språk, bland annat genom att läsa böcker och sjunga sånger. Vi har även haft språkveckor då vi uppmärksammat att en del barn har en förälder från ett annat land.

Den motoriska utvecklingen stimuleras dagligen genom rörelselekar och -sånger. Varje vecka har vi även en dag då vi fokuserar mer på rytmik och rörelse. Finmotoriken stimuleras dagligen i den fria leken då många väljer att pyssla, pussla, måla, pärla och bygga, men också i våra planerade aktiviteter då vi praktiskt arbetar och experimenterar i temaarbetet.

Tillsammans med barnen upptäcker vi och utforskar de olika intresseområden som barnen har för tillfället och som dyker upp längs vägen genom ett temaarbete. Tillsammans med föräldrarna ser vi till att miljön i och kring Mullebo är öppen, innehållsrik, inbjudande och främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Både vi pedagoger som arbetar på Mullebo samt barnen drivs av en nyfikenhet och en lust att lära.

Skolverkets läroplan (LPfö 18) ligger till grund för det pedagogiska arbetet. 

Vi följer Mölndals Stads riktlinjer vad gäller avgifter och regler för barnomsorg.  

© 2023 Mullebo förskola, Brandskattevägen 16, 437 41 Lindome
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis!